[CFTC持仓]截至2020年11月17日当周,COMEX期金交易商持仓报告
发布时间:2020年11月21日21:34

 以下为截至2020年11月17日当周COMEX期金交易商持仓报告: 
              可报告性头寸 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
  生产商/贸易商/加工商/用户    掉期交易商          管理基金       其它可报告性头寸 
       
  多头   空头    多头   空头   套利    多头   空头    套利     多头   空头   套利
 -------------------------------------------------------------------------------------------
(合约单位:100盎司)    总持仓:557,533

16,015   113,514    74,682   271,755    15,984   139,550    49,103    23,555   190,148    29,325    33,298

 较2020年11月10日报告变化情况: 
29     4,672    -1,158     5,348    -3,332     9,445    -1,219      -604     1,737       867     3,913

各种类交易商头寸分别占总持仓百分比(%) 
2.9      20.4      13.4      48.7       2.9      25.0       8.8       4.2      34.1       5.3       6.0

各种类交易中交易商数量(交易商总数:355) 
17        22        17        29        23        95        25        30       116        33        47

相关资讯: