ICE 11月20日布伦特原油期货成交量为254493,未平仓合约减少21014
发布时间:2020年11月21日09:43

   截至北京时间06:22,11月20日伦敦洲际交易所(ICE)2020年1月原油成交量为254493,布伦特期货原油11月20日未平仓合约减少21014手。

-----------------------------------------------------------------------------
日期      商品   尾盘报价 前日收盘   成交量  11月20日未平仓合约  未平仓增减
11月20日 1月原油  44.96     44.20    254493   251697          -21014
-----------------------------------------------------------------------------
(单位:美元/桶)
相关资讯: