[CFTC持仓]截至2020年11月17日当周,COMEX期铜交易商持仓报告
发布时间:2020年11月21日21:34
  以下为截至2020年11月17日当周COMEX期铜交易商持仓报告: 
              可报告性头寸 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
  生产商/贸易商/加工商/用户    掉期交易商          管理基金       其它可报告性头寸 
       
  多头   空头    多头   空头   套利    多头   空头    套利     多头   空头   套利 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 (合约单位:25,000磅)   总持仓:228,338
 
12,113   107,392    41,986    18,625     4,997   107,083    28,549    17,696    16,618    27,990    10,127

 较2020年11月10日报告变化情况: 
-1,790     1,355      -976        35       129       178     1,110    -2,275     3,125       100      -110 

各种类交易商头寸分别占总持仓百分比(%) 
5.3      47.0      18.4       8.2       2.2      46.9      12.5       7.7       7.3      12.3       4.4

各种类交易中交易商数量(交易商总数:281) 
31        45        20        11        15        88        21        35        45        38        28
相关资讯: