[CFTC持仓]截至2020年10月13日当周,COMEX期铜交易商持仓报告
发布时间:2020年10月17日07:26
 
  以下为截至2020年10月13日当周COMEX期铜交易商持仓报告: 
              可报告性头寸 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  生产商/贸易商/加工商/用户    掉期交易商          管理基金       其它可报告性头寸 
       
  多头   空头    多头   空头   套利    多头   空头    套利     多头   空头   套利 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 (合约单位:25,000磅)   总持仓:237,283
 
 20,153   110,945    42,680    13,126     5,646   106,727    26,054    24,943    12,407    33,864     9,939

 较2020年10月6日报告变化情况: 
-3,586     2,920         2      -170       -23    13,165     2,141      -244    -1,137     4,249       -26

各种类交易商头寸分别占总持仓百分比(%) 
8.5      46.8      18.0       5.5       2.4      45.0      11.0      10.5       5.2      14.3       4.2

各种类交易中交易商数量(交易商总数:272) 
27        39        19        10        11        83        27        36        30        50        30
-------------------------------------------------------------------------------- 
相关资讯: