[CFTC持仓]截至2020年11月17日当周,CBOT豆粕交易商持仓报告
发布时间:2020年11月21日21:33

以下为截至2020年11月17日当周CBOT豆粕交易商持仓报告: 
           可报告性头寸 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
  生产商/贸易商/加工商/用户    掉期交易商         管理基金      其它可报告性头寸 
      
  多头  空头   多头   空头   套利    多头   空头    套利     多头   空头   套利 -------------------------------------------------------------------------------------------
(合约单位:100吨)   总持仓:454,952 

119,198   321,371    85,155     9,970    19,029    86,053     8,864    34,573    32,476     8,111    25,651

较2020年11月10日报告变化情况: 
9,394     1,001    -5,552    -1,105     2,787    -8,499    -3,117     4,587       271    -1,012     3,708 

各种类交易商头寸分别占总持仓百分比(%)   
26.2      70.6      18.7       2.2       4.2      18.9       1.9       7.6       7.1       1.8       5.6

各种类交易中交易商数量(交易商总数:290)
74        78        28         4        17        69        21        40        39        21        28 


相关资讯: