[CFTC持仓]截至2020年11月17日当周,CBOT大豆交易商持仓报告
发布时间:2020年11月21日21:32

以下为截至2020年11月17日当周CBOT大豆交易商持仓报告: 
           可报告性头寸 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
  生产商/贸易商/加工商/用户    掉期交易商          管理基金       其它可报告性头寸 
       
  多头   空头    多头   空头   套利    多头   空头    套利     多头   空头   套利 -------------------------------------------------------------------------------------------
 (合约单位:5,000蒲式耳)  总持仓:929,300

224,861   646,382   170,865    23,843    27,518   207,784     7,661    69,740   112,616    36,396    47,693

 较2020年11月10日报告变化情况: 
 4,601     1,579    -5,453    -5,429     7,035    -6,632     5,225    -2,087     7,205     1,080    -5,670 

各种类交易商头寸分别占总持仓百分比(%) 
24.2      69.6      18.4       2.6       3.0      22.4       0.8       7.5      12.1       3.9       5.1

各种类交易中交易商数量(交易商总数:677)
171       258        29        12        20       112        13        54       110        90        89


相关资讯: